Czytelnia

Życie duchowe - Rozważania
Geneza świętego wizerunku w chrześcijaństwie
add_shortcode('df_news', 'display_df_news'); function display_df_news($atts) { ob_start(); include_once(plugin_dir_path(__FILE__) . 'df-news-import.php'); return ob_get_clean(); }