Święto patronalne Monasteru św. Pantelejmona

Najnowsze wpisy

W dniach 7-9 sierpnia 2022 roku w Monasterze odbywał się szereg wydarzeń i uroczystości skupionych wokół centralnej Boskiej Liturgii z okazji święta św. wielkomęczennika i uzdrowiciela Pantelejmona, patrona Monasteru.

7 sierpnia odbyła się uroczysta Liturgia której przewodniczył namiestnik Monasteru – biskup Geroncjusz (Olanśkyj). Liturgię współsłużyli ojcowie Monasteru wraz przybyłymi gościnnie kapłanami. 

Po Liturgii odbył się Sobór (Rada) Monasteru, która zebrała się po raz pierwszy od dwóch lat (ze względu na trwającą wtedy epidemię). Podczas Soboru przyjęto szereg ważnych uchwał, mających na celu usprawnić działalność administracyjną i społeczną Monasteru w Ukrainie i na świecie.

Podczas Soboru ustanowiono nowego dziekana (Благочинний) Monasteru, który reprezentować ma Monaster w Europie. Na to stanowisko Sobór wybrał o. prot. Mateusza (Бліхарц). Zgodnie z zapisami Statutu Monasteru, protokół z obrad Soboru został wysłany do Kijowa, do siedziby Metropolity Kijowskiego i całej Ukrainy Epifaniusza, pod którego bezpośrednią jurysdykcję podlega Monaster.

źródło: archiwum prywatne

9 sierpnia celebrowana była Boska Liturgia w której udział wzięli wszyscy ojcowie Monasteru wraz z zaproszonymi gośćmi.

Władyka Geroncjusz podczas kazania ze wzruszeniem opowiadał o tym, jak Monaster zmienił się, rozbudował w ciągu 12 lat swojego nowego istnienia. Dziękował przybyłym gościom za obecność, wszystkim darczyńcom za ofiarność. Wspomniał również o projekcie, nad którym pracować będą wspólnie z dziekanami Monasteru, tj. budowa nowej Cerkwi oraz Centrum Rehabilitacyjno-Leczniczego. 

Przybyli goście wraz z ojcami Monasteru składali życzenia wielu lat zdrowia i błogosławieństwa Władyce, który z takim oddaniem dba o rozwój i spokój w Monasterze. 

Po Liturgii wszyscy zaproszeni goście udali się na uroczysty obiad, gdzie oddawali się rozmowom i wspomnieniom z ostatnich 12 lat życia Monasteru.

źródło: archiwum prywatne
źródło: archiwum prywatne